Cari Laporan Research Group
Laporan Akhir Research Group

 

Menampilkan 1,621-1,640 dari 1,775 data.
#Judul ProposalNama SkimAnggota AbstrakLuaran
1621PENGEMBANGAN SPORT VENUE TRACKER UNTUK MENINGKATKAN AKSESIBILITAS, PROMOSI, DAN PENDAPATAN FASILITAS OLAHRAGA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA PANDEMI COVID-19
Jumlah Dana : Rp. 24.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed. ()
Anggota:
Dr. Sulistiyono, S.Pd., M.Pd. ()
Dr. Duwi Kurnianto Pambudi, S.Or., M.Or. ()
Dr. Martono, S.Or., M.Or. ()
Diana Rahmayanti ()
R Permana Wijaya ()
Andika Rizki Agung ()
Nurlaila ()
Larasati Indah Swasti ()
1622URGENSI SOSIAL EMOSIONAL DAN PENGARUH PERKEMBANGAN MOTORIK ANAK USIA DINI DI ERA 4.0
Jumlah Dana : Rp. 18.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Dr. Yudanto, S.Pd., Jas., M.Pd. ()
Anggota:
Dr. Sujarwo, S.Pd.Jas., M.Or. ()
Dr. Ridho Gata Wijaya, M.Or. ()
Ubaedi ()
Rafi Naufal Firdaus ()
Ema Yuliana Safitri ()
Muhammad Luqman Hakim ()
Iin Wanda Lestyowati ()
Putri Safira Aprilia ()
Naufal Hafiz Arizal ()
1623Analisis Perangkat Pembelajaran Sosiologi SMA Kurikulum 2013
Jumlah Dana : Rp. 30.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Aris Martiana, S.Pd., M.Si. ()
Anggota:
Amika Wardana, S.Sos., M.A., Ph.D. ()
Adi Cilik Pierewan, M.Si, Ph.D. ()
Datu Jatmiko, S.Pd., M.A. ()
Dr. Poerwanti Hadi Pratiwi, S.Pd., M.Si. ()
Hana Umar ()
Erwin Tri Wahyuni ()
SHIMA TSANIATUZAHRO ()
Syafiq Hammam Susilo ()
Mohammad Richi Iskandar Saputra ()
1624Pengembangan Face Recognition System sebagai Pendukung Adaptive Teaching
Jumlah Dana : Rp. 24.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Dr. Drs. Nur Kholis, M.Pd. ()
Anggota:
Prof. Dr. Samsul Hadi, M.Pd., M.T. ()
Prof. Dr. Ir. Edy Supriyadi, M.Pd. ()
Dr. Drs. Haryanto, M.Pd., M.T. ()
Nastiti Shaffa Radya Ramadhani ()
MA`TUFFUL IKHSANI ()
Tyas Khasanah ()
FAYZA INTAN SIDIKORO ()
Shelly Ronaa Syafitri ()
1625Implementasi Project Based Learning Pada Praktik Usaha Boga Dalam Membentuk Budaya Kerja
Jumlah Dana : Rp. 24.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Kurni Marifa, M.Pd. ()
Anggota:
Prof. Dr. Dra. Kokom Komariah, M.Pd. ()
Dr. Ir. Sugijono, M.Kes. ()
Titin Hera Widi Handayani, S.Pd., M.Pd. ()
Zahra Karima Hayati ()
Aima Mariatma Nareswari ()
Aliyya Uma Wilatikta ()
Pratita Ayuningtyas Herdiyani ()
Kavita Dinda Nabila ()
1626Pengaruh Peer-Support terhadap Growth Mindset dan Resiliensi Mahasiswa Calon Konselor
Jumlah Dana : Rp. 18.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Dr. Suwarjo, M.Si. ()
Anggota:
Dr. Sigit Sanyata, M.Pd. ()
Natri Sutanti, S.Pd., M.A. ()
Galih Agung Ivandriyo ()
Nabila Ardiana Rahmadani ()
Tsania Natasya Putri ()
Kanaya Serril Vania Dewi ()
Yutika Asaina ()
1627Film dan Novel Kontemporer Prancis: Konflik Sosial, Tragedi dan Pemaknaannya.
Jumlah Dana : Rp. 18.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Dr. Yeni Artanti, S.Pd., M.Hum. ()
Anggota:
Dra. Siti Sumiyati, M.Pd. ()
Desi Rahmawati, S.Pd., M.Pd. ()
Sekar Kinasih ()
Hasna Salsya Shobrina ()
LILIS FITRIA ANGGRAENI ()
Erlya Arfakni ()
Muhammad Krisna Aditya Firmansyah ()
Nafingatul Mustafidah ()
HERA IGLESYA ()
1628Junaedi Setiyono dalam Arena Sastra Indonesia: Kajian Produksi Kultural Pierre Bordieu
Jumlah Dana : Rp. 18.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Dr. Else Liliani, S.S., M.Hum. ()
Anggota:
Kusmarwanti, S.S., M.Pd., M.A. ()
M. Adzana Aqsha Firdaus ()
Weni Indriyani ()
Ahmad Randi Fardiansyah ()
Muhammad Alvin Revaldi ()
Kind Shella Happy Mashandra ()
Prof. Dr. Drs. Suminto A Sayuti ()
1629KARAKTERISASI SERAT PADA BEBERAPA TUMBUHAN ANGIOSPERMAE
Jumlah Dana : Rp. 24.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Dra. Ratnawati, M.Sc. ()
Anggota:
Dra. Budiwati, M.Si. ()
Annisa Latifa, S.Si., M.Sc. ()
Elsa Aprilia Ningrum ()
Masfufah Qurrota A'yun ()
Cendana Putri Aista Wardany ()
Fadhil Harvian Irsyad ()
Siti Halimah ()
AMANAH PUSPANING UTAMI ()
Drs. Sudarsono, M.Si. ()
1630ESTETIKA PISAU BATIK KARYA MR. DIMAN, BANGUNJIWO, BANTUL, YOGYAKARTA
Jumlah Dana : Rp. 18.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Dr. Drs. Martono, M.Pd. ()
Anggota:
Drs. Darumoyo Dewojati, M.Sn. ()
Aida Roihana Zuhro, M.Pd. ()
Risqi Ilma Aprillia ()
Rizki Risandi ()
Putri Ayu Bulan Sakti ()
Caca Meilina Maharani ()
Ema Sumegasari ()
1631Pengaruh Pencahayaan Terhadap Siklus Hidup Lalat Hermetia illucens
Jumlah Dana : Rp. 24.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Ir. Suhandoyo, MS. ()
Anggota:
drh. Tri Harjana, MP. ()
Ir. Ciptono, M.Si. ()
Dr. Ir. Astuti, MP. ()
Zain Almas Mazin Herdikaryanto ()
Diva Aditya Kartikaningrum ()
Jamilatun Nasyikhah ()
Cicilia Mega Gevita ()
Dita Wahyu Wardani ()
1632The Impact of Digital Currency on Demand for
Money in Indonesia
Jumlah Dana : Rp. 30.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Dr. Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, SE., M.Si. ()
Anggota:
Dr. Maimun Sholeh, M.Si. ()
Drs. Supriyanto, MM. ()
Dr. Lilia Pasca Riani, S.E., S.T., M.Sc. ()
Aura Thatianna Salim Saputri ()
Yagi Prayogo ()
Angelivana Saskia Putri ()
Astri Amelia ()
QATHRUNNADA ASRI PERTIWI ()
Dr. Mustofa, S.Pd., .M.Sc. ()
1633Analisis Peluang dan Strategi Inovasi Produk Hampers dari Kosmetik Herbal Daun Suruhan (Peperomia pellucida L. Kunth) Dalam Meningkatkan Minat Kewirausahaan
Jumlah Dana : Rp. 18.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Ika Pranita Siregar, S.F., M.Pd. ()
Anggota:
Nolis Marliati, S.Pd., M.Pd. ()
Oktavia Dewi Permatasari ()
Maretha Tasya Cantika ()
Keisya Fiila Fauziah Mumpuni ()
ISNA AULIYA ()
Christine Ulina Tarigan, S.Pd., M.Pd. ()
Bintang Qurrota A'yun ()
1634PENILAIAN SEJAWAT DALAM MATA KULIAH SPEAKING IN ACADEMIC CONTEXTS
Jumlah Dana : Rp. 30.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Drs. Suharso, M.Pd. ()
Anggota:
Sudiyono, S.Pd., M.A. ()
Wipsar Siwi Dona Ikasari, S.S., M.Ed. ()
Rahma Fitriana, M.Ed. ()
Dr. Anis Firdatul Rochma, M.Pd. ()
Arina Aisya Febryana ()
Rahma Zulfa Lailia Ramadhani ()
Paryanti ()
Maulana Lazuardi Widayat Putra ()
Nanda Lintang Putri ()
1635EKSPLORASI BLUS GAYA NEO CLASSIC DENGAN MOTIF HIASAN BERTEMA CINTA INDONESIA DAN DAYA TERIMA MASYARAKAT
Jumlah Dana : Rp. 30.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Kusminarko Warno, M.Pd. ()
Anggota:
Dra. Widyabakti Sabatari, M.Sn. ()
Dra. Sri Emy Yuli Suprihatin, M.Si. ()
Dra. Enny Zuhnikhayati, M.Kes. ()
Alicia Christy Zvereva Gadi, S.Pd., M.Pd. ()
Virgia Deka Ajeng Prima Dewi ()
Jessica Pramudita ()
Risma Yannuari ()
Rahma Dwi Wijayanti ()
Eni Nur Indah Sari ()
Nanda Rahma Pramadani ()
1636Tingkat Stres Mahasiswa dan Coping Strategy yang Digunakan
Jumlah Dana : Rp. 24.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Siwi Karmadi Kurniasih, S.Pd., M.Hum. ()
Anggota:
Prof. Drs. Sugirin, M.A., Ph.D. ()
Indah Permatasari, S.Pd., M.Pd. ()
Siti Sudartini, S.Pd., M.A. ()
Mukhamad Alfin Nur Aulia ()
Salma Fadila ()
Annisa Fitriana Nur Azizah ()
Elha Fathayati Al Maisyah ()
Salma Rosyidah ()
1637Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila : Studi Pemikiran dan Praktik di SMP Negeri 8 Yogyakarta
Jumlah Dana : Rp. 24.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Prof. Dr. Marzuki, M.Ag. ()
Anggota:
Dr. Samsuri, S.Pd., M.Ag. ()
Cucu Sutrisno, S.Pd., M.Pd. ()
Annisa Istiqomah, S.Pd., M.Pd. ()
Afika Nur Laila ()
Sella Indah Wahyunika ()
Afhanny Kartika Puteri ()
Fathurrahman ()
Muhammad Syafii Maarif ()
1638Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha milik Desa (BumDes) dalam Pengelolaan Desa Wisata Gunung Gajah, Bayat, Klaten
Jumlah Dana : Rp. 24.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Dr. Drs. Hiryanto, M.Si. ()
Anggota:
Tristanti, S.Pd., M.Pd. ()
Prof. Dr. Sujarwo, M.Pd. ()
Fitta Ummaya Santi, M.Pd. ()
Ira Safita ()
Rahmafany Meutia Az-Zahra ()
Makhrifatun Khasanah ()
Novia Diyah Utami ()
Ratih Wulandari ()
1639DIGITALISASI MAKANAN TRADISIONAL SEBAGAI PENDUKUNG WISATA KULINER DI DAERAH KABUPATEN BANTUL
Jumlah Dana : Rp. 18.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Wika Rinawati, S.Pd., .M.Pd. ()
Anggota:
Dr. Minta Harsana, A.Par., M.Sc. ()
Afia Fauziah, M.Sc. ()
Hafidz Amanur Rahman ()
Lintang Cahyaning Prihastuti ()
Andin Rizki Feby Utami ()
Venna Adelia ()
Afrinda Sheila Arindrawati ()
1640Penggelolaan Wisata Edukasi berbasis experiential learning di Desa Wisata Pulutan
Jumlah Dana : Rp. 18.000.000
RESEARCH GROUP 2023Ketua:
Dr. Yudan Hermawan, S.Pd., M.Pd. ()
Anggota:
Prof. Dr. Entoh Tohani, S.Pd., M.Pd. ()
Ahnaf Nabil Rusnarasyid ()
Lathifa Ellen ()
Dr. Lutfi Wibawa, S.Pd., M.Pd. ()
Deni Setiawan ()
Hilarius Wisyudana Putra ()
Punjung Pituas ()